Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 166 26 192 -
19/02 kl 01 140 24 164 -
19/02 kl 02 118 22 140 -
19/02 kl 03 106 22 128 -
19/02 kl 04 109 21 130 -
19/02 kl 05 127 19 146 -
19/02 kl 06 157 16 173 -
19/02 kl 07 191 14 205 -
19/02 kl 08 220 13 233 -
19/02 kl 09 236 14 250 -
19/02 kl 10 236 13 249 -
19/02 kl 11 222 12 234 -
19/02 kl 12 198 10 208 -
19/02 kl 13 167 8 175 -
19/02 kl 14 137 8 145 -
19/02 kl 15 113 7 120 -
19/02 kl 16 103 5 108 -
19/02 kl 17 109 3 112 -
19/02 kl 18 131 1 132 -
19/02 kl 19 163 0 163 -
19/02 kl 20 196 0 196 -
19/02 kl 21 220 -1 219 -
19/02 kl 22 229 -1 228 -
19/02 kl 23 221 -2 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 310 292 278 250
Laveste vannstand 83 75 145 153 108
Avvik gult nivå -59 -46 -64 -78 -106
Avvik orange nivå -78 -65 -83 -97 -125
Avvik rødt nivå -98 -85 -103 -117 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm