Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 178 207 192 -
19/02 kl 01 152 181 164 -
19/02 kl 02 130 157 140 -
19/02 kl 03 116 143 128 -
19/02 kl 04 118 146 130 -
19/02 kl 05 136 165 146 -
19/02 kl 06 166 197 173 -
19/02 kl 07 199 229 205 -
19/02 kl 08 227 256 233 -
19/02 kl 09 242 273 250 -
19/02 kl 10 242 274 249 -
19/02 kl 11 229 261 234 -
19/02 kl 12 203 235 208 -
19/02 kl 13 169 202 175 -
19/02 kl 14 140 171 145 -
19/02 kl 15 114 148 120 -
19/02 kl 16 104 137 108 -
19/02 kl 17 109 141 112 -
19/02 kl 18 127 160 132 -
19/02 kl 19 157 190 163 -
19/02 kl 20 189 223 196 -
19/02 kl 21 212 247 219 -
19/02 kl 22 222 254 228 -
19/02 kl 23 212 242 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 323 307 301 274
Laveste vannstand 77 77 139 137 104
Avvik gult nivå -60 -33 -49 -55 -82
Avvik orange nivå -79 -52 -68 -74 -101
Avvik rødt nivå -99 -72 -88 -94 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm