Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 192 198 190
19/02 kl 01 - 164 171 163
19/02 kl 02 - 140 148 -
19/02 kl 03 - 128 134 -
19/02 kl 04 - 130 136 -
19/02 kl 05 - 146 152 -
19/02 kl 06 - 173 181 -
19/02 kl 07 - 205 213 -
19/02 kl 08 - 233 239 -
19/02 kl 09 - 250 252 -
19/02 kl 10 - 249 249 -
19/02 kl 11 - 234 232 -
19/02 kl 12 - 208 207 -
19/02 kl 13 - 175 174 -
19/02 kl 14 - 145 - -
19/02 kl 15 - 120 - -
19/02 kl 16 - 108 - -
19/02 kl 17 - 112 - -
19/02 kl 18 - 132 - -
19/02 kl 19 - 163 - -
19/02 kl 20 - 196 - -
19/02 kl 21 - 219 - -
19/02 kl 22 - 228 - -
19/02 kl 23 - 219 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 297 310 292 278 250
Max. fra modell: 14/02 12 298 312 293 276 252
Max. fra modell: 14/02 00 296 308 292 282 190
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm