Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -18 -18 -18 0
15/02 kl 02 -15 -15 -15 0
15/02 kl 03 -13 -12 -13 0
15/02 kl 04 -10 -9 -10 0
15/02 kl 05 -8 -7 -8 0
15/02 kl 06 -7 -5 -6 0
15/02 kl 07 -6 -3 -4 0
15/02 kl 08 -4 0 -1 0
15/02 kl 09 -3 1 0 0
15/02 kl 10 -2 1 0 0
15/02 kl 11 1 5 3 0
15/02 kl 12 1 4 3 0
15/02 kl 13 1 4 5 0
15/02 kl 14 1 5 7 0
15/02 kl 15 0 6 6 -
15/02 kl 16 0 7 6 -
15/02 kl 17 -4 5 3 -
15/02 kl 18 -5 3 2 -
15/02 kl 19 -5 2 0 -
15/02 kl 20 -5 3 0 -
15/02 kl 21 -5 3 1 -
15/02 kl 22 -9 1 2 -
15/02 kl 23 -13 -1 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 7 60 84 58 38
Laveste vannstand -18 -19 4 7 -9
Avvik gult nivå -101 -48 -24 -50 -70
Avvik orange nivå -113 -60 -36 -62 -82
Avvik rødt nivå -132 -79 -55 -81 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm