Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -13 2 1 -
16/02 kl 01 -15 3 -3 -
16/02 kl 02 -16 2 -6 -
16/02 kl 03 -18 4 -7 -
16/02 kl 04 -19 6 -7 -
16/02 kl 05 -17 9 -4 -
16/02 kl 06 -15 14 0 -
16/02 kl 07 -14 17 2 -
16/02 kl 08 -12 18 3 -
16/02 kl 09 -10 19 3 -
16/02 kl 10 -7 19 4 -
16/02 kl 11 -10 18 2 -
16/02 kl 12 -13 18 2 -
16/02 kl 13 -12 21 7 -
16/02 kl 14 -10 26 12 -
16/02 kl 15 -7 31 15 -
16/02 kl 16 -5 35 14 -
16/02 kl 17 -6 40 17 -
16/02 kl 18 -5 42 21 -
16/02 kl 19 -2 46 28 -
16/02 kl 20 3 49 32 -
16/02 kl 21 6 53 34 -
16/02 kl 22 8 57 34 -
16/02 kl 23 8 60 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 34 48 34 19
Laveste værets virkning -18 -7 34 19 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm