Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 34 22 14
17/02 kl 01 - 35 22 14
17/02 kl 02 - 36 24 15
17/02 kl 03 - 36 24 17
17/02 kl 04 - 35 25 19
17/02 kl 05 - 35 27 22
17/02 kl 06 - 36 30 23
17/02 kl 07 - 38 32 23
17/02 kl 08 - 39 31 21
17/02 kl 09 - 41 31 22
17/02 kl 10 - 43 31 24
17/02 kl 11 - 44 33 25
17/02 kl 12 - 46 36 26
17/02 kl 13 - 46 35 26
17/02 kl 14 - 47 34 27
17/02 kl 15 - 48 33 28
17/02 kl 16 - 46 31 25
17/02 kl 17 - 43 31 24
17/02 kl 18 - 40 29 22
17/02 kl 19 - 38 29 22
17/02 kl 20 - 37 29 23
17/02 kl 21 - 35 29 23
17/02 kl 22 - 34 28 21
17/02 kl 23 - 35 29 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 7 34 48 34 19
Max. fra modell: 14/02 12 3 22 36 34 7
Max. fra modell: 14/02 00 -6 13 28 22 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm