Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 0 34 34 -
18/02 kl 01 0 32 32 -
18/02 kl 02 0 32 32 -
18/02 kl 03 0 32 32 -
18/02 kl 04 0 34 34 -
18/02 kl 05 0 34 34 -
18/02 kl 06 0 34 34 -
18/02 kl 07 0 33 33 -
18/02 kl 08 0 32 32 -
18/02 kl 09 0 30 30 -
18/02 kl 10 0 29 29 -
18/02 kl 11 0 28 28 -
18/02 kl 12 0 28 28 -
18/02 kl 13 0 26 26 -
18/02 kl 14 0 25 25 -
18/02 kl 15 0 24 24 -
18/02 kl 16 0 23 23 -
18/02 kl 17 0 23 23 -
18/02 kl 18 0 23 23 -
18/02 kl 19 0 23 23 -
18/02 kl 20 0 22 22 -
18/02 kl 21 0 21 21 -
18/02 kl 22 0 20 20 -
18/02 kl 23 0 19 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 7 34 48 34 19
Laveste vannstand -18 -7 34 19 1
Avvik gult nivå -101 -74 -60 -74 -89
Avvik orange nivå -113 -86 -72 -86 -101
Avvik rødt nivå -132 -105 -91 -105 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm