Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 34 31 21
18/02 kl 01 - 32 34 22
18/02 kl 02 - 32 33 22
18/02 kl 03 - 32 32 21
18/02 kl 04 - 34 31 20
18/02 kl 05 - 34 31 19
18/02 kl 06 - 34 32 19
18/02 kl 07 - 33 33 19
18/02 kl 08 - 32 34 19
18/02 kl 09 - 30 34 19
18/02 kl 10 - 29 32 18
18/02 kl 11 - 28 31 17
18/02 kl 12 - 28 29 16
18/02 kl 13 - 26 27 15
18/02 kl 14 - 25 25 15
18/02 kl 15 - 24 22 13
18/02 kl 16 - 23 20 12
18/02 kl 17 - 23 16 9
18/02 kl 18 - 23 14 8
18/02 kl 19 - 23 12 6
18/02 kl 20 - 22 11 5
18/02 kl 21 - 21 10 3
18/02 kl 22 - 20 9 1
18/02 kl 23 - 19 9 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 7 34 48 34 19
Max. fra modell: 14/02 12 3 22 36 34 7
Max. fra modell: 14/02 00 -6 13 28 22 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm