Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 19 7 -1
19/02 kl 01 - 18 6 -3
19/02 kl 02 - 18 6 -
19/02 kl 03 - 18 6 -
19/02 kl 04 - 17 6 -
19/02 kl 05 - 18 6 -
19/02 kl 06 - 18 5 -
19/02 kl 07 - 18 3 -
19/02 kl 08 - 19 4 -
19/02 kl 09 - 18 4 -
19/02 kl 10 - 16 4 -
19/02 kl 11 - 16 5 -
19/02 kl 12 - 16 3 -
19/02 kl 13 - 15 3 -
19/02 kl 14 - 15 - -
19/02 kl 15 - 14 - -
19/02 kl 16 - 12 - -
19/02 kl 17 - 11 - -
19/02 kl 18 - 9 - -
19/02 kl 19 - 9 - -
19/02 kl 20 - 7 - -
19/02 kl 21 - 5 - -
19/02 kl 22 - 4 - -
19/02 kl 23 - 1 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 7 34 48 34 19
Max. fra modell: 14/02 12 3 22 36 34 7
Max. fra modell: 14/02 00 -6 13 28 22 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm