Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 99 157 125 -
17/02 kl 01 97 162 126 -
17/02 kl 02 95 166 127 -
17/02 kl 03 96 169 127 -
17/02 kl 04 97 171 126 -
17/02 kl 05 97 174 126 -
17/02 kl 06 99 174 127 -
17/02 kl 07 103 174 129 -
17/02 kl 08 107 174 130 -
17/02 kl 09 110 175 132 -
17/02 kl 10 112 173 134 -
17/02 kl 11 114 171 135 -
17/02 kl 12 117 167 137 -
17/02 kl 13 117 164 137 -
17/02 kl 14 118 162 138 -
17/02 kl 15 119 156 139 -
17/02 kl 16 119 154 137 -
17/02 kl 17 119 152 134 -
17/02 kl 18 119 152 131 -
17/02 kl 19 118 152 129 -
17/02 kl 20 118 150 128 -
17/02 kl 21 118 149 126 -
17/02 kl 22 118 149 125 -
17/02 kl 23 119 149 126 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 151 175 149 129
Laveste vannstand 73 72 95 98 82
Avvik gult nivå -101 -48 -24 -50 -70
Avvik orange nivå -113 -60 -36 -62 -82
Avvik rødt nivå -132 -79 -55 -81 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm