Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 8 66 34 -
17/02 kl 01 6 71 35 -
17/02 kl 02 4 75 36 -
17/02 kl 03 5 78 36 -
17/02 kl 04 6 80 35 -
17/02 kl 05 6 83 35 -
17/02 kl 06 8 83 36 -
17/02 kl 07 12 83 38 -
17/02 kl 08 16 83 39 -
17/02 kl 09 19 84 41 -
17/02 kl 10 21 82 43 -
17/02 kl 11 23 80 44 -
17/02 kl 12 26 76 46 -
17/02 kl 13 26 73 46 -
17/02 kl 14 27 71 47 -
17/02 kl 15 28 65 48 -
17/02 kl 16 28 63 46 -
17/02 kl 17 28 61 43 -
17/02 kl 18 28 61 40 -
17/02 kl 19 27 61 38 -
17/02 kl 20 27 59 37 -
17/02 kl 21 27 58 35 -
17/02 kl 22 27 58 34 -
17/02 kl 23 28 58 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 34 48 34 19
Laveste værets virkning -18 -7 34 19 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm