Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 91 34 125 -
18/02 kl 01 91 32 123 -
18/02 kl 02 91 32 123 -
18/02 kl 03 91 32 123 -
18/02 kl 04 91 34 125 -
18/02 kl 05 91 34 125 -
18/02 kl 06 91 34 125 -
18/02 kl 07 91 33 124 -
18/02 kl 08 91 32 123 -
18/02 kl 09 91 30 121 -
18/02 kl 10 91 29 120 -
18/02 kl 11 91 28 119 -
18/02 kl 12 91 28 119 -
18/02 kl 13 91 26 117 -
18/02 kl 14 91 25 116 -
18/02 kl 15 91 24 115 -
18/02 kl 16 91 23 114 -
18/02 kl 17 91 23 114 -
18/02 kl 18 91 23 114 -
18/02 kl 19 91 23 114 -
18/02 kl 20 91 22 113 -
18/02 kl 21 91 21 112 -
18/02 kl 22 91 20 111 -
18/02 kl 23 91 19 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 125 139 125 110
Laveste vannstand 73 84 125 110 92
Avvik gult nivå -101 -74 -60 -74 -89
Avvik orange nivå -113 -86 -72 -86 -101
Avvik rødt nivå -132 -105 -91 -105 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm