Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 118 149 125 -
18/02 kl 01 117 147 123 -
18/02 kl 02 117 144 123 -
18/02 kl 03 116 143 123 -
18/02 kl 04 115 142 125 -
18/02 kl 05 114 142 125 -
18/02 kl 06 115 144 125 -
18/02 kl 07 116 144 124 -
18/02 kl 08 116 144 123 -
18/02 kl 09 114 144 121 -
18/02 kl 10 112 143 120 -
18/02 kl 11 111 141 119 -
18/02 kl 12 109 139 119 -
18/02 kl 13 107 136 117 -
18/02 kl 14 105 134 116 -
18/02 kl 15 104 133 115 -
18/02 kl 16 102 130 114 -
18/02 kl 17 100 127 114 -
18/02 kl 18 99 124 114 -
18/02 kl 19 99 125 114 -
18/02 kl 20 98 124 113 -
18/02 kl 21 98 124 112 -
18/02 kl 22 98 123 111 -
18/02 kl 23 98 123 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 151 175 149 129
Laveste vannstand 73 72 95 98 82
Avvik gult nivå -101 -48 -24 -50 -70
Avvik orange nivå -113 -60 -36 -62 -82
Avvik rødt nivå -132 -79 -55 -81 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm