Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 27 58 34 -
18/02 kl 01 26 56 32 -
18/02 kl 02 26 53 32 -
18/02 kl 03 25 52 32 -
18/02 kl 04 24 51 34 -
18/02 kl 05 23 51 34 -
18/02 kl 06 24 53 34 -
18/02 kl 07 25 53 33 -
18/02 kl 08 25 53 32 -
18/02 kl 09 23 53 30 -
18/02 kl 10 21 52 29 -
18/02 kl 11 20 50 28 -
18/02 kl 12 18 48 28 -
18/02 kl 13 16 45 26 -
18/02 kl 14 14 43 25 -
18/02 kl 15 13 42 24 -
18/02 kl 16 11 39 23 -
18/02 kl 17 9 36 23 -
18/02 kl 18 8 33 23 -
18/02 kl 19 8 34 23 -
18/02 kl 20 7 33 22 -
18/02 kl 21 7 33 21 -
18/02 kl 22 7 32 20 -
18/02 kl 23 7 32 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 34 48 34 19
Laveste værets virkning -18 -7 34 19 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm