Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 91 19 110 -
19/02 kl 01 91 18 109 -
19/02 kl 02 91 18 109 -
19/02 kl 03 91 18 109 -
19/02 kl 04 91 17 108 -
19/02 kl 05 91 18 109 -
19/02 kl 06 91 18 109 -
19/02 kl 07 91 18 109 -
19/02 kl 08 91 19 110 -
19/02 kl 09 91 18 109 -
19/02 kl 10 91 16 107 -
19/02 kl 11 91 16 107 -
19/02 kl 12 91 16 107 -
19/02 kl 13 91 15 106 -
19/02 kl 14 91 15 106 -
19/02 kl 15 91 14 105 -
19/02 kl 16 91 12 103 -
19/02 kl 17 91 11 102 -
19/02 kl 18 91 9 100 -
19/02 kl 19 91 9 100 -
19/02 kl 20 91 7 98 -
19/02 kl 21 91 5 96 -
19/02 kl 22 91 4 95 -
19/02 kl 23 91 1 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 125 139 125 110
Laveste vannstand 73 84 125 110 92
Avvik gult nivå -101 -74 -60 -74 -89
Avvik orange nivå -113 -86 -72 -86 -101
Avvik rødt nivå -132 -105 -91 -105 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm