Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 98 125 110 -
19/02 kl 01 97 126 109 -
19/02 kl 02 96 127 109 -
19/02 kl 03 94 126 109 -
19/02 kl 04 94 126 108 -
19/02 kl 05 93 126 109 -
19/02 kl 06 94 127 109 -
19/02 kl 07 95 127 109 -
19/02 kl 08 96 127 110 -
19/02 kl 09 96 128 109 -
19/02 kl 10 96 128 107 -
19/02 kl 11 97 129 107 -
19/02 kl 12 96 129 107 -
19/02 kl 13 94 128 106 -
19/02 kl 14 94 128 106 -
19/02 kl 15 92 126 105 -
19/02 kl 16 92 125 103 -
19/02 kl 17 91 123 102 -
19/02 kl 18 89 120 100 -
19/02 kl 19 88 116 100 -
19/02 kl 20 85 114 98 -
19/02 kl 21 85 112 96 -
19/02 kl 22 84 110 95 -
19/02 kl 23 82 108 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 151 175 149 129
Laveste vannstand 73 72 95 98 82
Avvik gult nivå -101 -48 -24 -50 -70
Avvik orange nivå -113 -60 -36 -62 -82
Avvik rødt nivå -132 -79 -55 -81 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm