Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 110 98 90
19/02 kl 01 - 109 97 88
19/02 kl 02 - 109 97 -
19/02 kl 03 - 109 97 -
19/02 kl 04 - 108 97 -
19/02 kl 05 - 109 97 -
19/02 kl 06 - 109 96 -
19/02 kl 07 - 109 94 -
19/02 kl 08 - 110 95 -
19/02 kl 09 - 109 95 -
19/02 kl 10 - 107 95 -
19/02 kl 11 - 107 96 -
19/02 kl 12 - 107 94 -
19/02 kl 13 - 106 94 -
19/02 kl 14 - 106 - -
19/02 kl 15 - 105 - -
19/02 kl 16 - 103 - -
19/02 kl 17 - 102 - -
19/02 kl 18 - 100 - -
19/02 kl 19 - 100 - -
19/02 kl 20 - 98 - -
19/02 kl 21 - 96 - -
19/02 kl 22 - 95 - -
19/02 kl 23 - 92 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 98 125 139 125 110
Max. fra modell: 14/02 12 94 113 127 125 98
Max. fra modell: 14/02 00 85 104 119 113 90
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm