Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 7 34 19 -
19/02 kl 01 6 35 18 -
19/02 kl 02 5 36 18 -
19/02 kl 03 3 35 18 -
19/02 kl 04 3 35 17 -
19/02 kl 05 2 35 18 -
19/02 kl 06 3 36 18 -
19/02 kl 07 4 36 18 -
19/02 kl 08 5 36 19 -
19/02 kl 09 5 37 18 -
19/02 kl 10 5 37 16 -
19/02 kl 11 6 38 16 -
19/02 kl 12 5 38 16 -
19/02 kl 13 3 37 15 -
19/02 kl 14 3 37 15 -
19/02 kl 15 1 35 14 -
19/02 kl 16 1 34 12 -
19/02 kl 17 0 32 11 -
19/02 kl 18 -2 29 9 -
19/02 kl 19 -3 25 9 -
19/02 kl 20 -6 23 7 -
19/02 kl 21 -6 21 5 -
19/02 kl 22 -7 19 4 -
19/02 kl 23 -9 17 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 34 48 34 19
Laveste værets virkning -18 -7 34 19 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm