Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -52 -4 -56 -63
15/02 kl 02 -12 -4 -16 -25
15/02 kl 03 30 -6 24 18
15/02 kl 04 62 -2 60 53
15/02 kl 05 77 -2 75 67
15/02 kl 06 71 -3 68 64
15/02 kl 07 48 -1 47 46
15/02 kl 08 14 0 14 11
15/02 kl 09 -22 2 -20 -25
15/02 kl 10 -51 1 -50 -50
15/02 kl 11 -67 4 -63 -67
15/02 kl 12 -64 4 -60 -63
15/02 kl 13 -42 4 -38 -36
15/02 kl 14 -8 4 -4 -2
15/02 kl 15 30 6 36 -
15/02 kl 16 63 5 68 -
15/02 kl 17 82 5 87 -
15/02 kl 18 82 9 91 -
15/02 kl 19 65 5 70 -
15/02 kl 20 34 10 44 -
15/02 kl 21 -4 10 6 -
15/02 kl 22 -39 10 -29 -
15/02 kl 23 -63 15 -48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 95 102 87 68
Laveste vannstand -63 -61 -20 -9 -48
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm