Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -72 11 -61 -
16/02 kl 01 -63 13 -50 -
16/02 kl 02 -39 17 -22 -
16/02 kl 03 -7 15 8 -
16/02 kl 04 26 21 47 -
16/02 kl 05 52 23 75 -
16/02 kl 06 63 21 84 -
16/02 kl 07 58 30 88 -
16/02 kl 08 39 26 65 -
16/02 kl 09 12 29 41 -
16/02 kl 10 -17 34 17 -
16/02 kl 11 -41 30 -11 -
16/02 kl 12 -54 34 -20 -
16/02 kl 13 -52 33 -19 -
16/02 kl 14 -35 28 -7 -
16/02 kl 15 -9 30 21 -
16/02 kl 16 22 29 51 -
16/02 kl 17 49 27 76 -
16/02 kl 18 65 30 95 -
16/02 kl 19 66 26 92 -
16/02 kl 20 53 33 86 -
16/02 kl 21 29 35 64 -
16/02 kl 22 0 30 30 -
16/02 kl 23 -28 38 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 95 102 87 68
Laveste vannstand -63 -61 -20 -9 -48
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm