Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - -61 -62 -62
16/02 kl 01 - -50 -51 -51
16/02 kl 02 - -22 -22 -22
16/02 kl 03 - 8 7 7
16/02 kl 04 - 47 47 46
16/02 kl 05 - 75 75 73
16/02 kl 06 - 84 84 84
16/02 kl 07 - 88 87 87
16/02 kl 08 - 65 64 64
16/02 kl 09 - 41 40 41
16/02 kl 10 - 17 17 16
16/02 kl 11 - -11 -11 -13
16/02 kl 12 - -20 -19 -21
16/02 kl 13 - -19 -17 -19
16/02 kl 14 - -7 -5 -6
16/02 kl 15 - 21 22 23
16/02 kl 16 - 51 51 54
16/02 kl 17 - 76 78 79
16/02 kl 18 - 95 98 97
16/02 kl 19 - 92 97 94
16/02 kl 20 - 86 90 87
16/02 kl 21 - 64 68 66
16/02 kl 22 - 30 33 33
16/02 kl 23 - 10 14 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 91 95 102 87 68
Max. fra modell: 14/02 12 92 98 105 91 72
Max. fra modell: 14/02 00 91 97 104 92 44
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm