Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -17 44 27 -
18/02 kl 01 -35 41 6 -
18/02 kl 02 -46 40 -6 -
18/02 kl 03 -45 39 -6 -
18/02 kl 04 -32 38 6 -
18/02 kl 05 -12 39 27 -
18/02 kl 06 13 36 49 -
18/02 kl 07 34 36 70 -
18/02 kl 08 47 39 86 -
18/02 kl 09 50 37 87 -
18/02 kl 10 41 38 79 -
18/02 kl 11 23 40 63 -
18/02 kl 12 0 36 36 -
18/02 kl 13 -22 38 16 -
18/02 kl 14 -38 39 1 -
18/02 kl 15 -46 37 -9 -
18/02 kl 16 -41 38 -3 -
18/02 kl 17 -26 37 11 -
18/02 kl 18 -3 37 34 -
18/02 kl 19 21 37 58 -
18/02 kl 20 40 33 73 -
18/02 kl 21 49 35 84 -
18/02 kl 22 48 36 84 -
18/02 kl 23 36 31 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 95 102 87 68
Laveste vannstand -63 -61 -20 -9 -48
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm