Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 15 31 46 -
19/02 kl 01 -8 30 22 -
19/02 kl 02 -29 28 -1 -
19/02 kl 03 -43 27 -16 -
19/02 kl 04 -45 23 -22 -
19/02 kl 05 -36 23 -13 -
19/02 kl 06 -17 22 5 -
19/02 kl 07 9 16 25 -
19/02 kl 08 33 16 49 -
19/02 kl 09 49 15 64 -
19/02 kl 10 56 12 68 -
19/02 kl 11 50 13 63 -
19/02 kl 12 31 9 40 -
19/02 kl 13 7 7 14 -
19/02 kl 14 -19 9 -10 -
19/02 kl 15 -41 5 -36 -
19/02 kl 16 -52 4 -48 -
19/02 kl 17 -51 4 -47 -
19/02 kl 18 -36 2 -34 -
19/02 kl 19 -12 4 -8 -
19/02 kl 20 15 1 16 -
19/02 kl 21 38 0 38 -
19/02 kl 22 52 4 56 -
19/02 kl 23 53 0 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 95 102 87 68
Laveste vannstand -63 -61 -20 -9 -48
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm