Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 83 -4 79 72
15/02 kl 02 123 -4 119 110
15/02 kl 03 165 -6 159 153
15/02 kl 04 197 -2 195 188
15/02 kl 05 212 -2 210 202
15/02 kl 06 206 -3 203 199
15/02 kl 07 183 -1 182 181
15/02 kl 08 149 0 149 146
15/02 kl 09 113 2 115 110
15/02 kl 10 84 1 85 85
15/02 kl 11 68 4 72 68
15/02 kl 12 71 4 75 72
15/02 kl 13 93 4 97 99
15/02 kl 14 127 4 131 133
15/02 kl 15 165 6 171 -
15/02 kl 16 198 5 203 -
15/02 kl 17 217 5 222 -
15/02 kl 18 217 9 226 -
15/02 kl 19 200 5 205 -
15/02 kl 20 169 10 179 -
15/02 kl 21 131 10 141 -
15/02 kl 22 96 10 106 -
15/02 kl 23 72 15 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 226 230 237 222 203
Laveste vannstand 72 74 115 126 87
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm