Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 79 79 79 72
15/02 kl 02 118 120 119 110
15/02 kl 03 158 161 159 153
15/02 kl 04 193 196 195 188
15/02 kl 05 208 211 210 202
15/02 kl 06 202 204 203 199
15/02 kl 07 177 182 182 181
15/02 kl 08 148 152 149 146
15/02 kl 09 114 116 115 110
15/02 kl 10 83 86 85 85
15/02 kl 11 68 71 72 68
15/02 kl 12 71 74 75 72
15/02 kl 13 94 98 97 99
15/02 kl 14 128 132 131 133
15/02 kl 15 170 174 171 -
15/02 kl 16 202 206 203 -
15/02 kl 17 219 223 222 -
15/02 kl 18 223 227 226 -
15/02 kl 19 205 210 205 -
15/02 kl 20 177 182 179 -
15/02 kl 21 138 143 141 -
15/02 kl 22 102 107 106 -
15/02 kl 23 84 88 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 246 247 236 222
Laveste vannstand 68 72 109 118 82
Avvik gult nivå -56 -37 -36 -47 -61
Avvik orange nivå -71 -52 -51 -62 -76
Avvik rødt nivå -88 -69 -68 -79 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm