Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 47 - 52 52
15/02 kl 01 72 79 80 81
15/02 kl 02 110 119 120 121
15/02 kl 03 153 159 160 161
15/02 kl 04 188 195 196 196
15/02 kl 05 202 210 211 211
15/02 kl 06 199 203 204 205
15/02 kl 07 181 182 183 183
15/02 kl 08 146 149 150 151
15/02 kl 09 110 115 116 116
15/02 kl 10 85 85 86 86
15/02 kl 11 68 72 73 73
15/02 kl 12 72 75 76 76
15/02 kl 13 99 97 98 98
15/02 kl 14 133 131 132 132
15/02 kl 15 - 171 172 172
15/02 kl 16 - 203 205 205
15/02 kl 17 - 222 223 223
15/02 kl 18 - 226 227 226
15/02 kl 19 - 205 207 207
15/02 kl 20 - 179 180 180
15/02 kl 21 - 141 141 141
15/02 kl 22 - 106 105 105
15/02 kl 23 - 87 86 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 226 230 237 222 203
Max. fra modell: 14/02 12 227 233 240 226 207
Max. fra modell: 14/02 00 226 232 239 227 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm