Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -4 -4 -4 -11
15/02 kl 02 -5 -3 -4 -13
15/02 kl 03 -7 -4 -6 -12
15/02 kl 04 -4 -1 -2 -9
15/02 kl 05 -4 -1 -2 -10
15/02 kl 06 -4 -2 -3 -7
15/02 kl 07 -6 -1 -1 -2
15/02 kl 08 -1 3 0 -3
15/02 kl 09 1 3 2 -3
15/02 kl 10 -1 2 1 1
15/02 kl 11 0 3 4 0
15/02 kl 12 0 3 4 1
15/02 kl 13 1 5 4 6
15/02 kl 14 1 5 4 6
15/02 kl 15 5 9 6 -
15/02 kl 16 4 8 5 -
15/02 kl 17 2 6 5 -
15/02 kl 18 6 10 9 -
15/02 kl 19 5 10 5 -
15/02 kl 20 8 13 10 -
15/02 kl 21 7 12 10 -
15/02 kl 22 6 11 10 -
15/02 kl 23 12 16 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 38 54 44 31
Laveste værets virkning -6 11 36 31 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm