Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 63 11 74 -
16/02 kl 01 72 13 85 -
16/02 kl 02 96 17 113 -
16/02 kl 03 128 15 143 -
16/02 kl 04 161 21 182 -
16/02 kl 05 187 23 210 -
16/02 kl 06 198 21 219 -
16/02 kl 07 193 30 223 -
16/02 kl 08 174 26 200 -
16/02 kl 09 147 29 176 -
16/02 kl 10 118 34 152 -
16/02 kl 11 94 30 124 -
16/02 kl 12 81 34 115 -
16/02 kl 13 83 33 116 -
16/02 kl 14 100 28 128 -
16/02 kl 15 126 30 156 -
16/02 kl 16 157 29 186 -
16/02 kl 17 184 27 211 -
16/02 kl 18 200 30 230 -
16/02 kl 19 201 26 227 -
16/02 kl 20 188 33 221 -
16/02 kl 21 164 35 199 -
16/02 kl 22 135 30 165 -
16/02 kl 23 107 38 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 226 230 237 222 203
Laveste vannstand 72 74 115 126 87
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm