Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 72 77 74 -
16/02 kl 01 83 90 85 -
16/02 kl 02 111 117 113 -
16/02 kl 03 139 144 143 -
16/02 kl 04 178 185 182 -
16/02 kl 05 207 215 210 -
16/02 kl 06 217 225 219 -
16/02 kl 07 216 225 223 -
16/02 kl 08 196 204 200 -
16/02 kl 09 171 182 176 -
16/02 kl 10 146 160 152 -
16/02 kl 11 119 131 124 -
16/02 kl 12 110 125 115 -
16/02 kl 13 110 129 116 -
16/02 kl 14 125 141 128 -
16/02 kl 15 153 173 156 -
16/02 kl 16 181 200 186 -
16/02 kl 17 205 226 211 -
16/02 kl 18 224 246 230 -
16/02 kl 19 222 241 227 -
16/02 kl 20 213 231 221 -
16/02 kl 21 192 207 199 -
16/02 kl 22 158 174 165 -
16/02 kl 23 137 154 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 246 247 236 222
Laveste vannstand 68 72 109 118 82
Avvik gult nivå -56 -37 -36 -47 -61
Avvik orange nivå -71 -52 -51 -62 -76
Avvik rødt nivå -88 -69 -68 -79 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm