Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 74 73 73
16/02 kl 01 - 85 84 84
16/02 kl 02 - 113 113 113
16/02 kl 03 - 143 142 142
16/02 kl 04 - 182 182 181
16/02 kl 05 - 210 210 208
16/02 kl 06 - 219 219 219
16/02 kl 07 - 223 222 222
16/02 kl 08 - 200 199 199
16/02 kl 09 - 176 175 176
16/02 kl 10 - 152 152 151
16/02 kl 11 - 124 124 122
16/02 kl 12 - 115 116 114
16/02 kl 13 - 116 118 116
16/02 kl 14 - 128 130 129
16/02 kl 15 - 156 157 158
16/02 kl 16 - 186 186 189
16/02 kl 17 - 211 213 214
16/02 kl 18 - 230 233 232
16/02 kl 19 - 227 232 229
16/02 kl 20 - 221 225 222
16/02 kl 21 - 199 203 201
16/02 kl 22 - 165 168 168
16/02 kl 23 - 145 149 149

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 226 230 237 222 203
Max. fra modell: 14/02 12 227 233 240 226 207
Max. fra modell: 14/02 00 226 232 239 227 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm