Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 9 14 11 -
16/02 kl 01 11 18 13 -
16/02 kl 02 15 21 17 -
16/02 kl 03 11 16 15 -
16/02 kl 04 17 24 21 -
16/02 kl 05 20 28 23 -
16/02 kl 06 19 27 21 -
16/02 kl 07 23 32 30 -
16/02 kl 08 22 30 26 -
16/02 kl 09 24 35 29 -
16/02 kl 10 28 42 34 -
16/02 kl 11 25 37 30 -
16/02 kl 12 29 44 34 -
16/02 kl 13 27 46 33 -
16/02 kl 14 25 41 28 -
16/02 kl 15 27 47 30 -
16/02 kl 16 24 43 29 -
16/02 kl 17 21 42 27 -
16/02 kl 18 24 46 30 -
16/02 kl 19 21 40 26 -
16/02 kl 20 25 43 33 -
16/02 kl 21 28 43 35 -
16/02 kl 22 23 39 30 -
16/02 kl 23 30 47 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 38 54 44 31
Laveste værets virkning -6 11 36 31 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm