Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 87 40 127 -
17/02 kl 01 79 36 115 -
17/02 kl 02 84 42 126 -
17/02 kl 03 102 44 146 -
17/02 kl 04 127 44 171 -
17/02 kl 05 155 49 204 -
17/02 kl 06 177 49 226 -
17/02 kl 07 187 50 237 -
17/02 kl 08 185 51 236 -
17/02 kl 09 172 51 223 -
17/02 kl 10 151 54 205 -
17/02 kl 11 126 50 176 -
17/02 kl 12 105 50 155 -
17/02 kl 13 92 54 146 -
17/02 kl 14 90 50 140 -
17/02 kl 15 100 49 149 -
17/02 kl 16 120 53 173 -
17/02 kl 17 145 50 195 -
17/02 kl 18 169 50 219 -
17/02 kl 19 185 50 235 -
17/02 kl 20 189 47 236 -
17/02 kl 21 182 49 231 -
17/02 kl 22 166 45 211 -
17/02 kl 23 142 42 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 226 230 237 222 203
Laveste vannstand 72 74 115 126 87
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm