Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 127 130 129
17/02 kl 01 - 115 118 117
17/02 kl 02 - 126 129 127
17/02 kl 03 - 146 148 146
17/02 kl 04 - 171 173 170
17/02 kl 05 - 204 205 203
17/02 kl 06 - 226 227 226
17/02 kl 07 - 237 240 239
17/02 kl 08 - 236 237 237
17/02 kl 09 - 223 224 223
17/02 kl 10 - 205 206 204
17/02 kl 11 - 176 178 176
17/02 kl 12 - 155 158 156
17/02 kl 13 - 146 148 147
17/02 kl 14 - 140 144 142
17/02 kl 15 - 149 154 152
17/02 kl 16 - 173 177 175
17/02 kl 17 - 195 198 197
17/02 kl 18 - 219 224 222
17/02 kl 19 - 235 237 237
17/02 kl 20 - 236 239 237
17/02 kl 21 - 231 233 231
17/02 kl 22 - 211 214 212
17/02 kl 23 - 184 189 187

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 226 230 237 222 203
Max. fra modell: 14/02 12 227 233 240 226 207
Max. fra modell: 14/02 00 226 232 239 227 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm