Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 118 44 162 -
18/02 kl 01 100 41 141 -
18/02 kl 02 89 40 129 -
18/02 kl 03 90 39 129 -
18/02 kl 04 103 38 141 -
18/02 kl 05 123 39 162 -
18/02 kl 06 148 36 184 -
18/02 kl 07 169 36 205 -
18/02 kl 08 182 39 221 -
18/02 kl 09 185 37 222 -
18/02 kl 10 176 38 214 -
18/02 kl 11 158 40 198 -
18/02 kl 12 135 36 171 -
18/02 kl 13 113 38 151 -
18/02 kl 14 97 39 136 -
18/02 kl 15 89 37 126 -
18/02 kl 16 94 38 132 -
18/02 kl 17 109 37 146 -
18/02 kl 18 132 37 169 -
18/02 kl 19 156 37 193 -
18/02 kl 20 175 33 208 -
18/02 kl 21 184 35 219 -
18/02 kl 22 183 36 219 -
18/02 kl 23 171 31 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 226 230 237 222 203
Laveste vannstand 72 74 115 126 87
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm