Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 155 172 162 -
18/02 kl 01 135 152 141 -
18/02 kl 02 125 143 129 -
18/02 kl 03 124 143 129 -
18/02 kl 04 135 153 141 -
18/02 kl 05 157 176 162 -
18/02 kl 06 181 199 184 -
18/02 kl 07 202 219 205 -
18/02 kl 08 215 236 221 -
18/02 kl 09 215 235 222 -
18/02 kl 10 206 226 214 -
18/02 kl 11 189 212 198 -
18/02 kl 12 165 185 171 -
18/02 kl 13 143 164 151 -
18/02 kl 14 128 149 136 -
18/02 kl 15 118 141 126 -
18/02 kl 16 123 146 132 -
18/02 kl 17 135 156 146 -
18/02 kl 18 158 182 169 -
18/02 kl 19 181 206 193 -
18/02 kl 20 198 220 208 -
18/02 kl 21 206 231 219 -
18/02 kl 22 203 228 219 -
18/02 kl 23 189 212 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 246 247 236 222
Laveste vannstand 68 72 109 118 82
Avvik gult nivå -56 -37 -36 -47 -61
Avvik orange nivå -71 -52 -51 -62 -76
Avvik rødt nivå -88 -69 -68 -79 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm