Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 162 166 163
18/02 kl 01 - 141 145 144
18/02 kl 02 - 129 135 132
18/02 kl 03 - 129 134 132
18/02 kl 04 - 141 145 145
18/02 kl 05 - 162 168 167
18/02 kl 06 - 184 189 189
18/02 kl 07 - 205 209 209
18/02 kl 08 - 221 226 226
18/02 kl 09 - 222 225 227
18/02 kl 10 - 214 218 219
18/02 kl 11 - 198 199 203
18/02 kl 12 - 171 175 177
18/02 kl 13 - 151 154 156
18/02 kl 14 - 136 135 139
18/02 kl 15 - 126 128 131
18/02 kl 16 - 132 134 135
18/02 kl 17 - 146 144 147
18/02 kl 18 - 169 169 171
18/02 kl 19 - 193 193 194
18/02 kl 20 - 208 207 210
18/02 kl 21 - 219 219 220
18/02 kl 22 - 219 216 217
18/02 kl 23 - 202 202 202

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 226 230 237 222 203
Max. fra modell: 14/02 12 227 233 240 226 207
Max. fra modell: 14/02 00 226 232 239 227 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm