Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 37 54 44 -
18/02 kl 01 35 52 41 -
18/02 kl 02 36 54 40 -
18/02 kl 03 34 53 39 -
18/02 kl 04 32 50 38 -
18/02 kl 05 34 53 39 -
18/02 kl 06 33 51 36 -
18/02 kl 07 33 50 36 -
18/02 kl 08 33 54 39 -
18/02 kl 09 30 50 37 -
18/02 kl 10 30 50 38 -
18/02 kl 11 31 54 40 -
18/02 kl 12 30 50 36 -
18/02 kl 13 30 51 38 -
18/02 kl 14 31 52 39 -
18/02 kl 15 29 52 37 -
18/02 kl 16 29 52 38 -
18/02 kl 17 26 47 37 -
18/02 kl 18 26 50 37 -
18/02 kl 19 25 50 37 -
18/02 kl 20 23 45 33 -
18/02 kl 21 22 47 35 -
18/02 kl 22 20 45 36 -
18/02 kl 23 18 41 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 38 54 44 31
Laveste værets virkning -6 11 36 31 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm