Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 150 31 181 -
19/02 kl 01 127 30 157 -
19/02 kl 02 106 28 134 -
19/02 kl 03 92 27 119 -
19/02 kl 04 90 23 113 -
19/02 kl 05 99 23 122 -
19/02 kl 06 118 22 140 -
19/02 kl 07 144 16 160 -
19/02 kl 08 168 16 184 -
19/02 kl 09 184 15 199 -
19/02 kl 10 191 12 203 -
19/02 kl 11 185 13 198 -
19/02 kl 12 166 9 175 -
19/02 kl 13 142 7 149 -
19/02 kl 14 116 9 125 -
19/02 kl 15 94 5 99 -
19/02 kl 16 83 4 87 -
19/02 kl 17 84 4 88 -
19/02 kl 18 99 2 101 -
19/02 kl 19 123 4 127 -
19/02 kl 20 150 1 151 -
19/02 kl 21 173 0 173 -
19/02 kl 22 187 4 191 -
19/02 kl 23 188 0 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 226 230 237 222 203
Laveste vannstand 72 74 115 126 87
Avvik gult nivå -57 -53 -46 -61 -80
Avvik orange nivå -72 -68 -61 -76 -95
Avvik rødt nivå -89 -85 -78 -93 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm