Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 169 192 181 -
19/02 kl 01 143 169 157 -
19/02 kl 02 120 145 134 -
19/02 kl 03 105 131 119 -
19/02 kl 04 99 127 113 -
19/02 kl 05 110 136 122 -
19/02 kl 06 126 155 140 -
19/02 kl 07 150 178 160 -
19/02 kl 08 175 202 184 -
19/02 kl 09 188 217 199 -
19/02 kl 10 196 222 203 -
19/02 kl 11 189 217 198 -
19/02 kl 12 168 196 175 -
19/02 kl 13 144 172 149 -
19/02 kl 14 118 147 125 -
19/02 kl 15 93 124 99 -
19/02 kl 16 82 113 87 -
19/02 kl 17 82 114 88 -
19/02 kl 18 94 128 101 -
19/02 kl 19 119 154 127 -
19/02 kl 20 144 180 151 -
19/02 kl 21 167 201 173 -
19/02 kl 22 183 216 191 -
19/02 kl 23 181 215 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 246 247 236 222
Laveste vannstand 68 72 109 118 82
Avvik gult nivå -56 -37 -36 -47 -61
Avvik orange nivå -71 -52 -51 -62 -76
Avvik rødt nivå -88 -69 -68 -79 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm