Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 181 181 179
19/02 kl 01 - 157 157 156
19/02 kl 02 - 134 136 -
19/02 kl 03 - 119 120 -
19/02 kl 04 - 113 115 -
19/02 kl 05 - 122 126 -
19/02 kl 06 - 140 142 -
19/02 kl 07 - 160 165 -
19/02 kl 08 - 184 190 -
19/02 kl 09 - 199 202 -
19/02 kl 10 - 203 207 -
19/02 kl 11 - 198 202 -
19/02 kl 12 - 175 179 -
19/02 kl 13 - 149 154 -
19/02 kl 14 - 125 - -
19/02 kl 15 - 99 - -
19/02 kl 16 - 87 - -
19/02 kl 17 - 88 - -
19/02 kl 18 - 101 - -
19/02 kl 19 - 127 - -
19/02 kl 20 - 151 - -
19/02 kl 21 - 173 - -
19/02 kl 22 - 191 - -
19/02 kl 23 - 188 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 226 230 237 222 203
Max. fra modell: 14/02 12 227 233 240 226 207
Max. fra modell: 14/02 00 226 232 239 227 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm