Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 19 42 31 -
19/02 kl 01 16 42 30 -
19/02 kl 02 14 39 28 -
19/02 kl 03 13 39 27 -
19/02 kl 04 9 37 23 -
19/02 kl 05 11 37 23 -
19/02 kl 06 8 37 22 -
19/02 kl 07 6 34 16 -
19/02 kl 08 7 34 16 -
19/02 kl 09 4 33 15 -
19/02 kl 10 5 31 12 -
19/02 kl 11 4 32 13 -
19/02 kl 12 2 30 9 -
19/02 kl 13 2 30 7 -
19/02 kl 14 2 31 9 -
19/02 kl 15 -1 30 5 -
19/02 kl 16 -1 30 4 -
19/02 kl 17 -2 30 4 -
19/02 kl 18 -5 29 2 -
19/02 kl 19 -4 31 4 -
19/02 kl 20 -6 30 1 -
19/02 kl 21 -6 28 0 -
19/02 kl 22 -4 29 4 -
19/02 kl 23 -7 27 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 38 54 44 31
Laveste værets virkning -6 11 36 31 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm