Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 0 -1 -1 0
15/02 kl 02 0 0 0 0
15/02 kl 03 0 1 1 0
15/02 kl 04 0 1 1 0
15/02 kl 05 0 1 1 0
15/02 kl 06 0 1 1 0
15/02 kl 07 0 0 0 0
15/02 kl 08 0 0 0 0
15/02 kl 09 0 -1 -1 0
15/02 kl 10 0 -2 -2 0
15/02 kl 11 0 -2 -2 0
15/02 kl 12 0 -3 -3 0
15/02 kl 13 0 -3 -3 0
15/02 kl 14 0 -4 -4 0
15/02 kl 15 0 -4 -4 -
15/02 kl 16 0 -3 -3 -
15/02 kl 17 0 -3 -3 -
15/02 kl 18 0 -2 -2 -
15/02 kl 19 0 0 0 -
15/02 kl 20 0 2 2 -
15/02 kl 21 0 3 3 -
15/02 kl 22 0 6 6 -
15/02 kl 23 0 8 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 8 34 43 26 5
Laveste vannstand -4 13 28 7 -11
Avvik gult nivå -166 -140 -131 -148 -169
Avvik orange nivå -184 -158 -149 -166 -187
Avvik rødt nivå -200 -174 -165 -182 -203
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm