Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 150 150 150 151
15/02 kl 02 149 151 151 151
15/02 kl 03 149 151 152 151
15/02 kl 04 149 152 152 151
15/02 kl 05 148 151 152 151
15/02 kl 06 151 154 152 151
15/02 kl 07 151 153 151 151
15/02 kl 08 152 155 151 151
15/02 kl 09 150 152 150 151
15/02 kl 10 148 150 149 151
15/02 kl 11 147 150 149 151
15/02 kl 12 148 151 148 151
15/02 kl 13 148 151 148 151
15/02 kl 14 147 150 147 151
15/02 kl 15 148 151 147 -
15/02 kl 16 148 151 148 -
15/02 kl 17 149 152 148 -
15/02 kl 18 148 153 149 -
15/02 kl 19 149 153 151 -
15/02 kl 20 150 154 153 -
15/02 kl 21 154 159 154 -
15/02 kl 22 157 162 157 -
15/02 kl 23 159 166 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 194 206 198 166
Laveste vannstand 147 161 175 150 131
Avvik gult nivå -159 -131 -119 -127 -159
Avvik orange nivå -177 -149 -137 -145 -177
Avvik rødt nivå -193 -165 -153 -161 -193
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm