Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 151 - 147 142
15/02 kl 01 151 150 148 144
15/02 kl 02 151 151 148 144
15/02 kl 03 151 152 149 145
15/02 kl 04 151 152 150 145
15/02 kl 05 151 152 149 145
15/02 kl 06 151 152 150 145
15/02 kl 07 151 151 149 144
15/02 kl 08 151 151 149 144
15/02 kl 09 151 150 148 143
15/02 kl 10 151 149 147 142
15/02 kl 11 151 149 147 142
15/02 kl 12 151 148 146 141
15/02 kl 13 151 148 145 141
15/02 kl 14 151 147 145 140
15/02 kl 15 - 147 145 140
15/02 kl 16 - 148 146 141
15/02 kl 17 - 148 146 141
15/02 kl 18 - 149 147 143
15/02 kl 19 - 151 148 143
15/02 kl 20 - 153 150 146
15/02 kl 21 - 154 151 146
15/02 kl 22 - 157 154 149
15/02 kl 23 - 159 156 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 159 185 194 177 156
Max. fra modell: 14/02 12 156 183 193 175 155
Max. fra modell: 14/02 00 151 178 187 174 150
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm