Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -1 -1 -1 0
15/02 kl 02 -2 0 0 0
15/02 kl 03 -2 0 1 0
15/02 kl 04 -2 1 1 0
15/02 kl 05 -3 0 1 0
15/02 kl 06 0 3 1 0
15/02 kl 07 0 2 0 0
15/02 kl 08 1 4 0 0
15/02 kl 09 -1 1 -1 0
15/02 kl 10 -3 -1 -2 0
15/02 kl 11 -4 -1 -2 0
15/02 kl 12 -3 0 -3 0
15/02 kl 13 -3 0 -3 0
15/02 kl 14 -4 -1 -4 0
15/02 kl 15 -3 0 -4 -
15/02 kl 16 -3 0 -3 -
15/02 kl 17 -2 1 -3 -
15/02 kl 18 -3 2 -2 -
15/02 kl 19 -2 2 0 -
15/02 kl 20 -1 3 2 -
15/02 kl 21 3 8 3 -
15/02 kl 22 6 11 6 -
15/02 kl 23 8 15 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 34 43 26 5
Laveste værets virkning -4 13 28 7 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm