Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 10 17 13 -
16/02 kl 01 14 20 16 -
16/02 kl 02 16 24 20 -
16/02 kl 03 19 28 24 -
16/02 kl 04 19 31 27 -
16/02 kl 05 21 34 30 -
16/02 kl 06 24 38 31 -
16/02 kl 07 26 41 33 -
16/02 kl 08 28 43 33 -
16/02 kl 09 28 41 33 -
16/02 kl 10 27 40 31 -
16/02 kl 11 25 39 31 -
16/02 kl 12 26 40 30 -
16/02 kl 13 24 39 30 -
16/02 kl 14 23 38 29 -
16/02 kl 15 22 37 29 -
16/02 kl 16 24 39 32 -
16/02 kl 17 25 38 32 -
16/02 kl 18 26 37 33 -
16/02 kl 19 26 38 34 -
16/02 kl 20 27 37 34 -
16/02 kl 21 28 38 34 -
16/02 kl 22 28 37 32 -
16/02 kl 23 28 38 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 34 43 26 5
Laveste værets virkning -4 13 28 7 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm