Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 180 189 182 -
17/02 kl 01 180 191 183 -
17/02 kl 02 180 191 185 -
17/02 kl 03 182 194 187 -
17/02 kl 04 181 195 188 -
17/02 kl 05 182 199 188 -
17/02 kl 06 182 200 190 -
17/02 kl 07 182 203 190 -
17/02 kl 08 182 204 191 -
17/02 kl 09 183 202 191 -
17/02 kl 10 185 201 192 -
17/02 kl 11 185 201 192 -
17/02 kl 12 185 203 192 -
17/02 kl 13 187 206 193 -
17/02 kl 14 187 205 194 -
17/02 kl 15 186 201 193 -
17/02 kl 16 186 201 193 -
17/02 kl 17 185 202 193 -
17/02 kl 18 185 202 191 -
17/02 kl 19 184 202 188 -
17/02 kl 20 183 202 186 -
17/02 kl 21 181 199 184 -
17/02 kl 22 178 197 182 -
17/02 kl 23 175 196 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 194 206 198 166
Laveste vannstand 147 161 175 150 131
Avvik gult nivå -159 -131 -119 -127 -159
Avvik orange nivå -177 -149 -137 -145 -177
Avvik rødt nivå -193 -165 -153 -161 -193
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm