Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 29 38 31 -
17/02 kl 01 29 40 32 -
17/02 kl 02 29 40 34 -
17/02 kl 03 31 43 36 -
17/02 kl 04 30 44 37 -
17/02 kl 05 31 48 37 -
17/02 kl 06 31 49 39 -
17/02 kl 07 31 52 39 -
17/02 kl 08 31 53 40 -
17/02 kl 09 32 51 40 -
17/02 kl 10 34 50 41 -
17/02 kl 11 34 50 41 -
17/02 kl 12 34 52 41 -
17/02 kl 13 36 55 42 -
17/02 kl 14 36 54 43 -
17/02 kl 15 35 50 42 -
17/02 kl 16 35 50 42 -
17/02 kl 17 34 51 42 -
17/02 kl 18 34 51 40 -
17/02 kl 19 33 51 37 -
17/02 kl 20 32 51 35 -
17/02 kl 21 30 48 33 -
17/02 kl 22 27 46 31 -
17/02 kl 23 24 45 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 34 43 26 5
Laveste værets virkning -4 13 28 7 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm