Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 151 26 177 -
18/02 kl 01 151 25 176 -
18/02 kl 02 151 23 174 -
18/02 kl 03 151 22 173 -
18/02 kl 04 151 20 171 -
18/02 kl 05 151 19 170 -
18/02 kl 06 151 18 169 -
18/02 kl 07 151 18 169 -
18/02 kl 08 151 19 170 -
18/02 kl 09 151 19 170 -
18/02 kl 10 151 20 171 -
18/02 kl 11 151 20 171 -
18/02 kl 12 151 19 170 -
18/02 kl 13 151 20 171 -
18/02 kl 14 151 19 170 -
18/02 kl 15 151 20 171 -
18/02 kl 16 151 18 169 -
18/02 kl 17 151 17 168 -
18/02 kl 18 151 16 167 -
18/02 kl 19 151 15 166 -
18/02 kl 20 151 13 164 -
18/02 kl 21 151 11 162 -
18/02 kl 22 151 9 160 -
18/02 kl 23 151 7 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 159 185 194 177 156
Laveste vannstand 147 164 179 158 140
Avvik gult nivå -166 -140 -131 -148 -169
Avvik orange nivå -184 -158 -149 -166 -187
Avvik rødt nivå -200 -174 -165 -182 -203
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm