Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 151 5 156 -
19/02 kl 01 151 3 154 -
19/02 kl 02 151 2 153 -
19/02 kl 03 151 0 151 -
19/02 kl 04 151 -1 150 -
19/02 kl 05 151 -3 148 -
19/02 kl 06 151 -5 146 -
19/02 kl 07 151 -5 146 -
19/02 kl 08 151 -7 144 -
19/02 kl 09 151 -7 144 -
19/02 kl 10 151 -8 143 -
19/02 kl 11 151 -8 143 -
19/02 kl 12 151 -9 142 -
19/02 kl 13 151 -10 141 -
19/02 kl 14 151 -9 142 -
19/02 kl 15 151 -10 141 -
19/02 kl 16 151 -10 141 -
19/02 kl 17 151 -11 140 -
19/02 kl 18 151 -11 140 -
19/02 kl 19 151 -11 140 -
19/02 kl 20 151 -10 141 -
19/02 kl 21 151 -11 140 -
19/02 kl 22 151 -9 142 -
19/02 kl 23 151 -9 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 159 185 194 177 156
Laveste vannstand 147 164 179 158 140
Avvik gult nivå -166 -140 -131 -148 -169
Avvik orange nivå -184 -158 -149 -166 -187
Avvik rødt nivå -200 -174 -165 -182 -203
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm